VS 2012 HDK beállítások és fordított c++ fájlok.


Itt vannak a houdini toolkitjében található példa és rejtett fájlok nagy része lefordítva: 

https://www.dropbox.com/s/qcadatupaehqngc/dso.rar

Csak csinálj egy dso mappát, a C:\Users\Mason\Documents\houdini13.0\dso mappába, oda ahol az otls mappa is van, és csak be kell dobni. Ezután az environment beállításoknál meg kell adni az útvonalat:

HOUDINI_DSO_PATH: %CUSTOM_DSO_PATH%;&
CUSTOM_DSO_PATH: C:\Users\Mason\Documents\houdini13.0\dso

És már mennek is.
Visual studió 2012 beállítások:

## release mode flags

hcustom -d foo.cpp

## debug mode flags.

hcustom -d -g foo.cpp

C/C++ - Command Line:

## /// Debug ///

-TP
-Zc:forScope
-DVERSION="13.0.376"
-DI386
-DWIN32
-DSWAP_BITFIELDS
-D_WIN32_WINNT=0x0501
-DWINVER=0x0501
-DNOMINMAX
-DSTRICT
-DWIN32_LEAN_AND_MEAN
-D_USE_MATH_DEFINES
-D_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE
-D_CRT_NONSTDC_NO_DEPRECATE
-D_SCL_SECURE_NO_WARNINGS
-DBOOST_ALL_NO_LIB
-DSESI_LITTLE_ENDIAN
-DAMD64
-DSIZEOF_VOID_P=8
-DFBX_ENABLED=1
-DOPENCL_ENABLED=1
-DOPENVDB_ENABLED=1
-I . 
-I "C:/PROGRA~1/SIDEEF~1/HOUDIN~1.376/toolkit/include" -I "C:/PROGRA~2/MICROS~1.0/VC/include"
-I "C:/Program Files (x86)/Windows Kits/8.0/Include/um"
-I "C:/ProgramFiles (x86)/Windows Kits/8.0/Include/shared"
-wd4355
-w14996
-Od
-Z7
-DUT_ASSERT_LEVEL=2
-MD
-EHsc
-GR
-bigobj
-DMAKING_DSO


Linker - Command Line:

-LIBPATH:"C:/PROGRA~2/MICROS~1.0/VC/lib/amd64"
-LIBPATH:"C:/Program Files (x86)/Windows Kits/8.0/Lib/win8/um/x64" 
-LIBPATH:"C:/PROGRA~1/SIDEEF~1/HOUDIN~1.376/custom/houdini/dsolib" "C:/PROGRA~1/SIDEEF~1/HOUDIN~1.376/custom/houdini/dsolib/*.a" "C:/PROGRA~1/SIDEEF~1/HOUDIN~1.376/custom/houdini/dsolib/*.lib"
-out:"C:/Users/Mason/Documents/houdini13.0/dso/foo.dll"